Tag «rolnictwo uprzemysłowione»

Rolnictwo w Polsce

traktor

Rolnictwo w Polsce zawsze było i pozostaje do tej pory zapóźnione w stosunku do rozwiniętych krajów Zachodu. W dziesiątym wieku, kiedy powstało państwo polskie, nasi rolnicy jeszcze prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Dopiero po przyjęciu przez Mieszka I chrześcijaństwa napływający do nas mnisi, szczególnie cystersi, przynieśli ze sobą i rozpropagowali dwupolówkę. Również trójpolówka przybyła do Polski wraz …