Tag «rolnictwo UE»

Rolnictwo w Unii Europejskiej

traktor

Unia Europejska niemal od chwili powstania prowadzi wspólną politykę rolną. Początkowo chodziło o przyśpieszenie wzrostu produkcji żywności w Europie dotkniętej skutkami drugiej wojny światowej. Wprowadzono, więc, subwencje do produkcji rolnej. Stanowiły one około 70% unijnego budżetu. Drugim celem miało być obniżenie cen żywności, co w szybkim tempie wpłynęło na wzrost poziomu życia społeczeństw Europy Zachodniej. …