Tag «rolnictwo ekologiczne»

Historia i początki rolnictwa

kombajn

Według badaczy rolnictwo rozpoczęło się w neolicie ok. 10000 – 3000 lat p.n.e. Miało to miejsce na Bliskim Wschodzie. Było to również przejście od koczowniczego do osiadłego trybu życia. Choć początkowo rolnicy prowadzili tzw. gospodarkę wypaleniskową. Gromada ludzka karczowała kawałek puszczy, wypalała resztki mniejszych drzew i krzewów, które tam pozostały i uprawiała tę ziemię aż …