Tag «rolnictwo a ochrona środowiska»

Rolnictwo ekstensywne i intensywne

traktor

Poziom rozwoju rolnictwa określa się dwoma terminami: rolnictwo ekstensywne czyli drobnotowarowe oraz intensywne – wysokotowarowe. W ten sposób klasyfikuje się gospodarkę rolną w skali makro i mikro. Służy ona do porównywania państw, czy też regionów świata. Można też porównywać poszczególne gospodarstwa i sektory produkcji. Przy ocenie bierze się pod uwagę kilka kryteriów. Jeśli chodzi o …