Tag «produkt genetycznie zmodyfikowany»

Produkty modyfikowane genetycznie

traktor

Wszyscy producenci dążą do obniżenia kosztów. Pomaga im w tym nauka, jeśli chodzi o rolnictwo to jest nią biotechnologia i genetyka. Uczeni dokonali odkrycia, że modyfikując genotyp danego gatunku, najczęściej dotyczy to roślin, można uzyskać nowe właściwości, której nie miał. W 1973 roku Stanley Cohen i Herbert Boyer wyprodukowali pierwszą roślinę transgeniczną z genami zwierzęcymi. …