Rolnictwo w Unii Europejskiej


Unia Europejska niemal od chwili powstania prowadzi wspólną politykę rolną. Początkowo chodziło o przyśpieszenie wzrostu produkcji żywności w Europie dotkniętej skutkami drugiej wojny światowej. Wprowadzono, więc, subwencje do produkcji rolnej. Stanowiły one około 70% unijnego budżetu. Drugim celem miało być obniżenie cen żywności, co w szybkim tempie wpłynęło na wzrost poziomu życia społeczeństw Europy Zachodniej.

traktor
Traktor – zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Rolnictwo w państwach Unii bardzo szybko osiągnęło nadwyżki produkcji, więc zaczęto je skupywać, ponadto subwencjonowano eksport artykułów rolnych oraz wprowadzono dopłaty za ugorowanie 10% areału ziemi. Po rozszerzeniu UE dopłaty objęły nowoprzyjęte kraje. Jednak są one niższe w stosunku do tzw. Starej Unii. Ponadto nie dotyczą one w zasadzie produkcji, lecz areału użytkowanego gospodarstwa. Produkcja rolna w UE jest reglamentowana. Każdy kraj ma kwoty mleczne, ustaloną ilość cukru, itp. Dopłaty bezpośrednie do rolnictwa wynoszą obecnie 34% środków przewidzianych w budżecie. Dąży się do ich ograniczenia na korzyść rozwoju obszarów wiejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *