Rolnictwo w Polsce


Rolnictwo w Polsce zawsze było i pozostaje do tej pory zapóźnione w stosunku do rozwiniętych krajów Zachodu. W dziesiątym wieku, kiedy powstało państwo polskie, nasi rolnicy jeszcze prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Dopiero po przyjęciu przez Mieszka I chrześcijaństwa napływający do nas mnisi, szczególnie cystersi, przynieśli ze sobą i rozpropagowali dwupolówkę. Również trójpolówka przybyła do Polski wraz z osadnikami z Zachodniej Europy.

traktor
Traktor – zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Przekształcenie się gospodarstw rolnych w wysokotowarowe nastąpiło na zachodzie już w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku, natomiast u nas jest to proces dopiero rozpoczęty po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. Zdecydowaną większość stanowią małe niskotowarowe gospodarstwa, których produkcja nie zaspokaja nawet potrzeb rodziny. Stale rośnie jedna liczba gospodarstw wysokotowarowych. Jest ich obecnie około 20%, a dają produkcję ponad 60% w skali kraju. Niższa jest też wydajność pracy gospodarstw polskich, co wiąże się z niedostateczną mechanizacją. W Polsce na 100 ha pracuje 21 osób, w Niemczech o połowę mniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *