Rolnictwo ekstensywne i intensywne


Poziom rozwoju rolnictwa określa się dwoma terminami: rolnictwo ekstensywne czyli drobnotowarowe oraz intensywne – wysokotowarowe. W ten sposób klasyfikuje się gospodarkę rolną w skali makro i mikro. Służy ona do porównywania państw, czy też regionów świata. Można też porównywać poszczególne gospodarstwa i sektory produkcji. Przy ocenie bierze się pod uwagę kilka kryteriów.

traktor
Traktor – zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Jeśli chodzi o areał gospodarstwa to przy produkcji roślinnej powinno mieć powyżej 40 ha, natomiast w sektorze ogrodniczym wystarczy kilkuhektarowe. Ważne jest umaszynowienie – 1 ciągnik do 14 ha: system irygacyjny, melioracja, zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Przede wszystkim bierze się pod uwagę wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz specjalizację. Rolnictwo wysokotowarowe występuje w takich krajach jak: Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy. W Polsce dominują jeszcze gospodarstwa drobnotowarowe. Natomiast około 20% wysokotowarowych daje 60% ogółu produkcji. Produkcja intensywna ma też skutki negatywne. Duże użycie środków chemicznych powoduje nieodwracalne zmiany w strukturze gleby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *