Kategoria «Rolnictwo»

Rolnictwo ekstensywne i intensywne

traktor

Poziom rozwoju rolnictwa określa się dwoma terminami: rolnictwo ekstensywne czyli drobnotowarowe oraz intensywne – wysokotowarowe. W ten sposób klasyfikuje się gospodarkę rolną w skali makro i mikro. Służy ona do porównywania państw, czy też regionów świata. Można też porównywać poszczególne gospodarstwa i sektory produkcji. Przy ocenie bierze się pod uwagę kilka kryteriów. Jeśli chodzi o …

Rolnictwo w Unii Europejskiej

traktor

Unia Europejska niemal od chwili powstania prowadzi wspólną politykę rolną. Początkowo chodziło o przyśpieszenie wzrostu produkcji żywności w Europie dotkniętej skutkami drugiej wojny światowej. Wprowadzono, więc, subwencje do produkcji rolnej. Stanowiły one około 70% unijnego budżetu. Drugim celem miało być obniżenie cen żywności, co w szybkim tempie wpłynęło na wzrost poziomu życia społeczeństw Europy Zachodniej. …

Rolnictwo w Polsce

traktor

Rolnictwo w Polsce zawsze było i pozostaje do tej pory zapóźnione w stosunku do rozwiniętych krajów Zachodu. W dziesiątym wieku, kiedy powstało państwo polskie, nasi rolnicy jeszcze prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Dopiero po przyjęciu przez Mieszka I chrześcijaństwa napływający do nas mnisi, szczególnie cystersi, przynieśli ze sobą i rozpropagowali dwupolówkę. Również trójpolówka przybyła do Polski wraz …

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

traktor

Współczesne rolnictwo jest niezwykle wydajne. Osiąga się to poprzez stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, a także środków ochrony rośli oraz pestycydów, które niszczą wybrane chwasty. Zwierzęta hodowlane otrzymują karmę wzbogaconą o sztuczne stymulatory wzrostu oraz środki, które chronią je przed chorobami. Ma to wpływ na smak, zapach tak wyprodukowanej żywności, ale przede wszystkim nie jest …

Hodowla bydła w Polsce

bydło

Tradycyjne gospodarstwa rolne zajmowały się zarówno produkcją roślinną, jak też hodowlą zwierząt. Rolnik posiadający około 10-hektarowe gospodarstwo miał 2 – 5 krów. Cielęta na ogół sprzedawał, kiedy miały kilka tygodni, na zimę zostawiał 1 – 2 sztuki jałowizny. Po prostu więcej nie byłby w stanie wykarmić. Na terenach, gdzie większą część powierzchni stanowiły łąki i …

Hodowla trzody chlewnej

świnie

Trudno jest wyobrazić sobie polski stół bez dań z wieprzowiny. Ten rodzaj mięsa jest zresztą bardzo popularny na całym świecie. W gospodarstwach drobnotowarowych kilkanaście sztuk trzody chlewnej posiadał każdy rolnik. 2 – 3 sztuki zabijał rocznie we własnym gospodarstwie i zużywał na potrzeby rodziny. Zresztą starsi Polacy pamiętają nagie haki w sklepach mięsnych w czasach …

Produkty modyfikowane genetycznie

traktor

Wszyscy producenci dążą do obniżenia kosztów. Pomaga im w tym nauka, jeśli chodzi o rolnictwo to jest nią biotechnologia i genetyka. Uczeni dokonali odkrycia, że modyfikując genotyp danego gatunku, najczęściej dotyczy to roślin, można uzyskać nowe właściwości, której nie miał. W 1973 roku Stanley Cohen i Herbert Boyer wyprodukowali pierwszą roślinę transgeniczną z genami zwierzęcymi. …