Kategoria «Historia rolnictwa»

Mechanizacja rolnictwa i jej zalety

traktor

Mechanizacja rolnictwa związana jest z rozwojem przemysłu. Wyroby fabryczne są tańsze niż te, produkowane ręcznie w warsztatach rzemieślniczych. Najpierw w drugiej połowie osiemnastego wieku dużym udogodnieniem w pracy rolników były produkowane w manufakturach żelazne sierpy i kosy i lemiesze do pługów. W pierwszej połowie dziewiętnastego wieku na polach pojawiły się konne siewniki i kosiarki, które …

Dzieje gospodarki rolnej

traktor

Najstarsi rolnicy prowadzili półosiadły tryb życia i prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Gdy udomowili zwierzęta i mogli nawozić uprawianą ziemię, przeszli na system dwupolowy. Polegał on na tym, że połowę areału zostawiano na rok bez uprawy, na tzw. ugór, a drugą część obsiewano zbożami. Na ugorze pasło się bydło i świnie. Zwierzęta pozostawiały tam nawóz i po …

Historia i początki rolnictwa

kombajn

Według badaczy rolnictwo rozpoczęło się w neolicie ok. 10000 – 3000 lat p.n.e. Miało to miejsce na Bliskim Wschodzie. Było to również przejście od koczowniczego do osiadłego trybu życia. Choć początkowo rolnicy prowadzili tzw. gospodarkę wypaleniskową. Gromada ludzka karczowała kawałek puszczy, wypalała resztki mniejszych drzew i krzewów, które tam pozostały i uprawiała tę ziemię aż …