Rolnictwo ekstensywne i intensywne

traktor

Poziom rozwoju rolnictwa określa się dwoma terminami: rolnictwo ekstensywne czyli drobnotowarowe oraz intensywne – wysokotowarowe. W ten sposób klasyfikuje się gospodarkę rolną w skali makro i mikro. Służy ona do porównywania państw, czy też regionów świata. Można też porównywać poszczególne gospodarstwa i sektory produkcji. Przy ocenie bierze się pod uwagę kilka kryteriów. Jeśli chodzi o …

Rolnictwo w Unii Europejskiej

traktor

Unia Europejska niemal od chwili powstania prowadzi wspólną politykę rolną. Początkowo chodziło o przyśpieszenie wzrostu produkcji żywności w Europie dotkniętej skutkami drugiej wojny światowej. Wprowadzono, więc, subwencje do produkcji rolnej. Stanowiły one około 70% unijnego budżetu. Drugim celem miało być obniżenie cen żywności, co w szybkim tempie wpłynęło na wzrost poziomu życia społeczeństw Europy Zachodniej. …

Rolnictwo w Polsce

traktor

Rolnictwo w Polsce zawsze było i pozostaje do tej pory zapóźnione w stosunku do rozwiniętych krajów Zachodu. W dziesiątym wieku, kiedy powstało państwo polskie, nasi rolnicy jeszcze prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Dopiero po przyjęciu przez Mieszka I chrześcijaństwa napływający do nas mnisi, szczególnie cystersi, przynieśli ze sobą i rozpropagowali dwupolówkę. Również trójpolówka przybyła do Polski wraz …

Mechanizacja rolnictwa i jej zalety

traktor

Mechanizacja rolnictwa związana jest z rozwojem przemysłu. Wyroby fabryczne są tańsze niż te, produkowane ręcznie w warsztatach rzemieślniczych. Najpierw w drugiej połowie osiemnastego wieku dużym udogodnieniem w pracy rolników były produkowane w manufakturach żelazne sierpy i kosy i lemiesze do pługów. W pierwszej połowie dziewiętnastego wieku na polach pojawiły się konne siewniki i kosiarki, które …

Dzieje gospodarki rolnej

traktor

Najstarsi rolnicy prowadzili półosiadły tryb życia i prowadzili gospodarkę wypaleniskową. Gdy udomowili zwierzęta i mogli nawozić uprawianą ziemię, przeszli na system dwupolowy. Polegał on na tym, że połowę areału zostawiano na rok bez uprawy, na tzw. ugór, a drugą część obsiewano zbożami. Na ugorze pasło się bydło i świnie. Zwierzęta pozostawiały tam nawóz i po …

Historia i początki rolnictwa

kombajn

Według badaczy rolnictwo rozpoczęło się w neolicie ok. 10000 – 3000 lat p.n.e. Miało to miejsce na Bliskim Wschodzie. Było to również przejście od koczowniczego do osiadłego trybu życia. Choć początkowo rolnicy prowadzili tzw. gospodarkę wypaleniskową. Gromada ludzka karczowała kawałek puszczy, wypalała resztki mniejszych drzew i krzewów, które tam pozostały i uprawiała tę ziemię aż …

Rolnictwo ekologiczne w Polsce

traktor

Współczesne rolnictwo jest niezwykle wydajne. Osiąga się to poprzez stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, a także środków ochrony rośli oraz pestycydów, które niszczą wybrane chwasty. Zwierzęta hodowlane otrzymują karmę wzbogaconą o sztuczne stymulatory wzrostu oraz środki, które chronią je przed chorobami. Ma to wpływ na smak, zapach tak wyprodukowanej żywności, ale przede wszystkim nie jest …

Hodowla bydła w Polsce

bydło

Tradycyjne gospodarstwa rolne zajmowały się zarówno produkcją roślinną, jak też hodowlą zwierząt. Rolnik posiadający około 10-hektarowe gospodarstwo miał 2 – 5 krów. Cielęta na ogół sprzedawał, kiedy miały kilka tygodni, na zimę zostawiał 1 – 2 sztuki jałowizny. Po prostu więcej nie byłby w stanie wykarmić. Na terenach, gdzie większą część powierzchni stanowiły łąki i …

Hodowla trzody chlewnej

świnie

Trudno jest wyobrazić sobie polski stół bez dań z wieprzowiny. Ten rodzaj mięsa jest zresztą bardzo popularny na całym świecie. W gospodarstwach drobnotowarowych kilkanaście sztuk trzody chlewnej posiadał każdy rolnik. 2 – 3 sztuki zabijał rocznie we własnym gospodarstwie i zużywał na potrzeby rodziny. Zresztą starsi Polacy pamiętają nagie haki w sklepach mięsnych w czasach …

Produkty modyfikowane genetycznie

traktor

Wszyscy producenci dążą do obniżenia kosztów. Pomaga im w tym nauka, jeśli chodzi o rolnictwo to jest nią biotechnologia i genetyka. Uczeni dokonali odkrycia, że modyfikując genotyp danego gatunku, najczęściej dotyczy to roślin, można uzyskać nowe właściwości, której nie miał. W 1973 roku Stanley Cohen i Herbert Boyer wyprodukowali pierwszą roślinę transgeniczną z genami zwierzęcymi. …